(21 April 2024)

 •  SIDRA MD SIRAJ KHAN
 •  ZEHARA MAINUDDIN SHAIKH FARHEEN
 •  RAHIMA KHATUN SARAFAT HUSSAIN KHAN AMIRUNNISSA
 •  RUQAYYA FAKHRUDDIN ALI
 •  ALSHIFA BANO MOHAMMED RAEES KHAN SHABNAM BEGuM
 •  SHAIKH SHAZIYA BANO MOHD SAEEQUE NAZMA BANO
 •  SADAF MOHAMMAD ZAHEER SHAIKH
 •  MARIYA IMRAN KHAN
 •  BAZGHA KHANAM MOHD KALIM NOOR JAHAN
 •  ALFIYA KAMRUDDIN HABIB NAJMA BEGUM
 •  ZAINAB FARHATUL ISLAM SIDDIQUE NARGIS
 •   ZAINAB ZAKIR HUSSAIN SAYYED
 •  UMERA DILSHER KHAN