(23 June 2021)

 •  FATIMA BEE MOHD NAIM QURESHI
 •  NIKHAT FATIMA MOHD ISRAR SHAIKH UMME KULSUM
 •  MANTASHA MOHD SHEHBAZ QURESHI
 •  SHAIKH ZOYA BI MOHD.KALIM HUJAIFA
 •  SHAIKH NASRA MUZAMMIL
 •  KAIFIYA ROSHAN DOSANI RAZIYA
 •  KHAN ASMA MOHAMMED AKRAM RAHIMA KHATOON
 •  RAFIYA PARVEEN MOHD MUMTAZ SHA
 •  UMME KHAIR SARTAJ KHAN
 •  WASEEMA HIMAYAT SHAIKH
 •  ARSIYA ANIS SHAIKH NAZIM BANU
 •  ZOHRA SHAHID SHAIKH