Anjuman I Islam's - Dr. M.I.J Girls High School & JC- Bandra, Mumbai

H S C Result

Stream

Year

No. of Student

Passed

Passed

%

Dist

I

II

Pass

Science

2010-11

105

06

47

46

04

103

98.09%

Comm

 

143

07

64

66

04

141

98.60%

Science

2011-12

105

06

46

46

05

103

98.09%

Comm

 

146

07

56

64

14

141

96.5%

Science

2012-13

106

00

26

78

01

105

99.05%

 

Rank

Name of the Topper

%

1st

Khalifa Umaira Ab. Rashid

83.00%

2nd

Shaikh Nagma Firdous Ismail

80.17%

3rd

Khan Sumaiya Shamim

76.83%

1st

Farheen Siddiqua Abdul Kalam

82.17%

2nd

Shaikh Mehrunnisa M.Badshah

81.33%

3rd

Ansari Afsha Jameel

81.17%

1st

Shaikh Tabassum M. Mobin

84.83%

2nd

Maduga Izam MuzammilHussain

78.17%

3rd

Ansari Guncha-E-Naaz M.

76.83%

1st

Ansari Nusrat Jahan M.Zaheer

79.50%

2nd

Bhati Shifa Salim

78.83%

3rd

Khan Nagma Bano M. Shafique

76.33%

1st

Khan Nasreen Azmat Ali

72.66%

1st

Shaikh Shama Parveen M. Ashfaque

72.66%

2nd

Khan Tamseel Shabham

69.00%

3rd

Shaikh Nikhat Rahim

67.67%

1st

Farooqi

82.50%

2nd

Memon Sana Bano

80.00%

3rd

Khan Saba Razaullah

78.83%

 

 

 

       

Events and Happenings

 
         
         
         
© 2018-2019 all rights reserved.

Educational Managed Services by CampusOne, Aspire - Education Cloud